2. ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ

POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
P-01 IOWA BEBEK BESLENMESİ TUTUM ÖLÇEĞİ İLE ANKARA'DAKİ FARKLI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE SAHİP ANNELERİN BEBEK BESLENMESİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatmanur Hümeyra ZENGİN, Neslihan Huriye ZENGİN, Nihal BAŞARAN, Medine Ayşin TAŞAR
P-02 LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE STRES FAKTÖRÜNÜN BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ
Aslı ONUR, Habibe ŞAHİN, Fatma GÜL, Yağmur YAŞAR FIRAT
P-03 YETİŞKİNLERDE KAHVALTI KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YAĞMUR ERBAŞLI, EZGİ BELLİKCİ KOYU
P-04 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ OKUL BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ
Tutku ATUK, Ülger KAÇAR MUTLUTÜRK, Bilge SARIZ
P-05 GELENEKSEL GIDALARIN TÜRK GIDA KODEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma GÜL, Derya DİKMEN
P-06 BEDEN KİTLE İNDEKSİ; ANKSİYETE,STRES VE DUYGUSAL İŞTAH ARTıŞıNDAN ETKİLENİR Mİ?
İrem OLCAY EMİNSOY, Ece Suna GÖKGÖZ
P-07 EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT VE BESLENME TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLAR
Menşure Nur ÇELİK, Efsun KARABUDAK
P-08 ÇOCUKLARININ İŞTAHSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN ANNELERİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE BESİN HAZIRLAMA ALIŞKANLIKLARI
Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Aysun KARA UZUN, Hülya YARDIMCI, Nevra KOÇ
P-09 DİYETİSYENLİK LİSANS EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİLERİN GıDA MADDELERİNİ SATıN ALıRKENKİ SEÇME TUTUMLARıNA ETKİSİ
Ece Suna GÖKGÖZ
P-10 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE NÜTRASÖTİK İLİŞKİSİ
Nazlı Nur ASLAN ÇİN, Ayşe Özfer ÖZÇELİK
P-11 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇ FAKTÖRLÜ BESLENME ANKETİ İLE BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Sevinç EŞER DURMAZ, Fatma NİŞANCI KILINÇ, Biriz ÇAKIR, Çiler ÖZENİR, Merve EKİCİ
P-12 FLAVANOİDLERİN OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDEKİ YERİ
Merve KUMRU
P-13 KAHVEDE GIDA TOKSİKANTI OLARAK HETEROSİKLİK AROMATİK AMİNLER
Emel Öz, Fatih Öz
P-14 TİP 2 DİYABET VE İNFLAMASYON
MUSTAFA HOCA, GÜLŞEN ÖZDURAN
P-15 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN İLE DİĞER FAKÜLTELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE OBEZİTE FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Cemaliye SÜT, Nevin AKTAŞ
P-16 HAŞİMATO TİROİDİ VE MİKRO BESİN ÖGELERİ
Hande Gül ULUSOY, Nevin ŞANLIER
P-17 BARİATRİK CERRAHİ SONRASI KADIN BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçil BIDAKLAR, Nevin ŞANLIER
P-18 YOĞURT TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Şeyma Nur DEVEBOYNU, Nevin ŞANLIER
P-19 UYKUNUN BESLENME VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Gökçe ÜNAL
P-20 DİYABETTE OKSİDATİF STRESİN MOLEKÜLER MEKANİZMASI
Emine KOÇYİĞİT, Makbule GEZMEN KARADAĞ
P-21 GHEE ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Rukiye ÇOLAK ŞAŞMAZER
P-22 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN GEBELERDE BESLENME YAKLAŞIMLARI
Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU, Hilal YILDIRAN
P-23 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BİR ENDOKRİN BOZUKLUK: OBEZİTE
Canan TEKİN
P-24 POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE KETOJENİK DİYETİN ETKİSİ
FATMANUR HÜMEYRA ZENGİN
P-25 DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN YETİŞKİNLERİN BESLENME BİLGİ VE DAVRANIŞLARI
Büşra BAŞPINAR, Nazlı Nur ASLAN ÇİN, Ayşe Özfer ÖZÇELİK
P-26 KARDİYOMİYOSİTLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEN FAKTÖR-1 ALFA (HİF-1Α) BİRİKİMİNE YOL AÇMAKTADIR
Tuğba ZIRAPLI, Gül ŞİMŞEK, Hilmi Burak KANDİLCİ
P-27 ERKEN YAŞAM DÖNEMİNDE BESLENME MÜDAHALELERİNİN ENDOKRİN HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
Kadriye Elif İMRE
P-28 PCOS VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
Büşra ÇAKAN
P-29 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDEKİ DEVLET İLKOKULLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cemre ELMAS, Perihan ARSLAN
P-30 19-45 YAŞ ARASI BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Mustafa ÖZGÜR, Aslı UÇAR
P-31 KRONİK VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa ÖZGÜR, Aslı UÇAR, M. Berdan ÖLÇÜCÜ
P-32 BARİATRİK CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞUNUN AĞIRLIK KAYBI ÜZERİNE ETKİLERİ
Funda IŞIK
P-33 SAĞLIKLI BİREYLERDE GLUTENSİZ DİYETİN ETKİLERİ
Tuba AYDIN, Aslı UÇAR
P-34 İŞ STRESİNİN BİREYLERİN BESLENME DURUMLARINI ETKİLEME ŞEKLİ VE BİREYLERİN STRES DURUMUNDAKİ BESİN TERCİHLERİ
KADRİYE TOPRAK, MEHMET FİSUNOĞLU, EMİNE AKAL YILDIZ
P-35 APELİN VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ
Hatice BÖLÜKBAŞI, Yasemin AKDEVELİOĞLU
P-36 ÇALIŞAN BİREYLERİN YAŞADIĞI STRESİN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (GIS) RAHATSIZLIKLARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KADRİYE TOPRAK, MEHMET FİSUNOĞLU, EMİNE AKAL YILDIZ
P-37 ÇALIŞANLARDA İŞ STRES DÜZEYİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ
KADRİYE TOPRAK, MEHMET FİSUNOĞLU, EMİNE AKAL YILDIZ
P-38 TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN PROBİYOTİK BESİNLER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİN VE PROBİYOTİK ÜRÜN TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Gülşah KANER TOHTAK, Gamze ÇALIK, Gökçe GÜNSEL YILDIRIM, Elif TOPARLAK
P-39 ALZHEİMER HASTALIĞINDA BARSAK MİKROBİYOTASI
Fatma TAYHAN KARTAL
P-40 VENTRAL TEGMENTAL ALAN EŞLİĞİNDE YEME BAĞIMLILIĞI
BURCU USLU, BURCU ATEŞ ÖZCAN, MÜVEDDET EMEL ALPHAN
P-41 GAZİANTEP İLİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAN 10-18 YAŞ ARASI ADÖLESAN DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BOY VE AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Saadet OZEN, Nezihe OTAY LÜLE, Meltem DEMİRCİ, Mevlide TONÇER
P-42 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME BİLGİ DÜZEYİ VE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ İLİŞKİSİ
Melis TARHAN, Ceren GEZER
P-43 GAZİANTEP İLİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAN 2-5 YAŞ ARASI OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BOY VE AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Saadet OZEN, Mevlide TONÇER
P-44 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME
Merve SEVİM, Başak COŞKUN ÖNEY
P-45 TİP 2 DİYABET PATOGENEZİNDE MİKROBİYOTANIN ROLÜ
ÇAĞLAR AKÇALI, ASLI UÇAR
P-46 INTRA-UTERİN DÖNEMDE NON-NUTRİTİV TATLANDIRICILARA MARUZ KALMA: YAŞAMIN İLERİKİ DÖNEMLERİNDE METABOLİK HASTALIKLARIN PROGRAMLANMASINDAKİ ETKİSİ
ŞEMSİ GÜL YILMAZ, ASLI UÇAR, SERKAN YILMAZ
P-47 DÜŞÜK KARBONHİDRATLI KETOJENİK DİYETLERİN DIABETES MELLITUS TEDAVİSİNDEKİ YERİ
Kezban ŞAHİN, İsmail Mücahit ALPTEKİN
P-48 KAHVENİN POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emel Öz