2. ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ

11 Ekim 2019, Cuma
  Salon B
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aydan Ercan, Doç. Dr. Hülya Yardımcı
Salon C
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hülya Yardımcı, Doç. Dr. Aydan Ercan
09.00 - 09.10  

Metforminin In-Vıtro Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Şemsi Gül Yılmaz, Aslı Uçar, Serkan Yılmaz

09.10 - 09.20  

Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek Ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
Fatma Helvacıoğlu, Sera Kılıç, Pınar Ülgen, Fırat Yıldırım, Deniz Can Başaran, Berk Yasin Ekenci, Caner Çetinoğlu

09.20 - 09.30  

Beslenme Süreci Anne Tutumunun Okul Öncesi Dönemdeki Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi: Erzurum İli
Mevra Aydın Çil, Tuba Ekinci, Esen Taşğın

09.30 - 09.40  

Çevresel Faktörlerin Beden Kütle İndeksi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Gülşen Özduran, Sevinç Yücecan

09.40 - 09.50  

Konya’da Yaşayan 20-65 Yaş Arasındaki Kadınların Geleneksel Yaşam Tarzları Ve Beslenme Alışkanlıklarının Serum D Vitamini Düzeylerine Etkisi
Pınar Çağlar İpek, Gül Kızıltan

09.50 - 10.00  

Gazimağusa Devlet Hastanesi Beslenme Ve Diyet Polikliniğine Başvuran Tip 2 Dm Ve Prediyabet Olan Bireylerin Kardiyovasküler Hastalık, Hipertansiyon Risklerinin Değerlendirilmesi
Hidayet Ağören

10.00 - 10.10  

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi’ne Başvuran Diyabet Hastalarının Bazı Beslenme Alışkanlıkları Ve Tatlandırıcı Kullanma Durumları
Hilal Kahriman, Didem Önay Derin

10.10 - 10.20  

Yetişkinlerde D Vitamini Takviyesinin İnsülin Direnci Üzerine Etkisi
Ezgi Ertal, Meltem Soylu, Fatma Çelik

10.20 - 10.30  

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Abdominal Obezite Ve Aterojenik Belirteçlerin İlişkisi
Feray Çağıran Yılmaz, Aysun Atılgan

10.30 - 10.45 KAHVE ARASI
10:45 - 12:30   Salon C:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan, Dr. Dyt. Esma Asil
10.45 - 10.55  

Üre Siklus Defektli Bir Hastada Üç Günlük Tıbbi Beslenme Tedavisinin Etkinliği: Vaka Sunumu
Feray Çağıran Yılmaz, Ayşe Timurlenk

10.55 - 11.05  

Yetişkin Bireylerde Antropometrik Ölçümler İle Obezite Farkındalığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Çiler Özenir, Merve Ekici, Sevinç Eşer Durmaz, Fatma Nişancı Kılınç, Biriz Çakır

11.05 - 11.15  

Paketlenmiş Tuzlar, Tuz Tüketiminin Artmasında Bir Risk Faktörü Mü?
Ömer Faruk Karabulut, Derya Dikmen

11.15  - 11.25  

Sağlık Çalışanlarının Diyetisyenlere Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi
Rukiye Kart Satılmış, Aydan Ercan

11.25 - 11.35  

Yetişkin Bireylerde Kolon Geçiş Zamanı Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Beden Kütle İndeksi İle İlişkili Midir?
Gamze Yurtdaş, Gamze Akbulut, Nilüfer Acar Tek

11.35 - 11.45   Ankilozan Spondilitli Hastalarda D Vitamini Düzeyleri İle Nötrofil / Lenfosit Oranı Ve Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki
Burhan Fatih Koçyiğit, Emine Koçyiğit
11.45 - 11.55  

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yeme Takıntısı Durumunun Belirlenmesi
Merve Ekici, Sevinç Eşer Durmaz, Fatma Nişancı Kılınç, Biriz Çakır, Çiler Özenir

11.55 - 12.05  

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyet Asit Yükü İle Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Emine Koçyiğit, Eda Köksal, Müjde Yaşım Aktürk

12.05 - 12.15  

Vücut Ağırlığına İlişkin Alaya Maruz Kalmanın (“Weight Teasing”), Adölesanlarda Açlık Yokluğunda Yeme Davranışı Üzerindeki Etkileri
Gonca Yıldırım, Özlem Çetiner, Zeynep Begüm Kalyoncu

12.15 - 12.25  

Sagittal Abdominal Çap: Karaciğer Yağlanması Tanısında Uygun Bir Antropometrik Ölçüm Müdür?
Özge Küçükerdönmez, Reci Meseri, Rana Nagihan Akder, Selda Seçkiner, Banu Şarer Yürekli

12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:40   Salon C:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Pınar Çakıroğlu, Prof. Dr. Habibe Şahin
13.30 - 13.40  

Tip 1 Diyabetli Adölesanların Özellikleri Ve Egzersizin Hba1c Düzeylerine Etkisi
Gülsüm Şahin Bodur, Alev Keser, Zeynep Şıklar, Merih Berberoğlu

13.40 - 13.50  

Özel Bir Hastanede Çalışan Personelin Obezite Önyargıları Ve Ortorektik Davranışlarının Değerlendirilmesi
Pakize Gizem Akgül, Emine Aksoydan

13.50 - 14.00  

D Vitamini Düzeyi Ve İnsülin Direnci: Bir Ön Çalışma
Anıl Evrim Güngör

14.10 - 14.20  

Fazla Kilolu Ve Obez Yetişkinlerin Beslenme Alışkanlıklarının Besin Bağımlılığına Göre Değerlendirilmesi

Emre Duman, Alev Keser, Serkan Asil
14.20 - 14.30  

Sağlıklı Yetişkin Bireylerin Ekmek Tüketimi İle İlgili Tutum Ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Özge Mengi Çelik, Neslihan Arslan, Eda Köksal

14.30 - 14.40  

Ramazan Açlığı Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Vücut Bileşimi Ve Dinlenme Metabolik Hızı Etkiliyor Mu?
Özge Mengi Çelik, Eda Köksal

14.40 -15.00 KAHVE ARASI
15:00 - 17:30   Salon C:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan, Prof. Dr. Betül Çiçek
15.00 - 15.10  

Diyabetik Bireylerde Diyet Magnezyum Alımı Ve Serum Magnezyum Düzeyi, Metabolik Kontrol Parametreleri İle İlişkili Mi ?
Gül Melis Özkaya

15.10 - 15.20  

Yetişkin Kadınlarda Migren Atak Sıklığı ve Ağrı Süreleri ile Antropometrik Ölçümler ve Tüketilen Besinlerin İlişkisinin Değerlendirilmesi
Merve Esra Çıtar DAZIROĞLU, Gülşah DOĞAN, Emine AKSOYDAN

15.20 - 15.30  

D Vitamini Suplemantasyonu Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda İştah Ve Besin Alımını Etkiler Mi?
Feride Ayyıldız, Hilal Yıldıran, Oğuz Köktürk

15.30 - 15.40  

 

15.40 - 15.50  

Hafif Düzeyde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Bireylerde D Vitamini Suplemantasyonunun Vücut Bileşimi Ve Bazı Antropometrik Ölçümlere Etkisi
Feride Ayyıldız, Hilal Yıldıran, Oğuz Köktürk

15.50 - 16.00  

Besin Tüketim Kayıtlarının Mobil Uygulama Veya Manuel Kayıt Yoluyla Tutulmasının Ağırlık Kaybı Üzerine Etkisi
Müge Yılmaz, Merve Çapaş,  Meliha Çavdar

16.00 - 16.10

Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Gökçe Ünal, Aslı Uçar

Diyabet Hastalarının Sağlık Yaşam Biçimi Davranışları: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Örneği
Hilal Kahriman, Didem Önay Derin

16.10 - 16.20

Kadın Üniversite Sporcularında Kadın Sporcu Triadına Yönelik Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Eren Canbolat, Funda Pınar Çakıroğlu

Bir Spor Merkezinde Uygulanan Beslenme Programı Ve Sağlık Sonuçları
Sevan Çetin, Zeynep Sofuoğlu

16.20 - 16.30

Vücut Adipozite İndeksi İle Obezite Riskinin Saptanmasında Kullanılan Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması
Hilal Çalışkan, Can Selim Yılmaz, Esen Yeşil, Beril Köse, Merve Özdemir

Üniversite Öğrencilerinde Sezgisel Yeme Ölçeği-2 İle Yeme Tutum Testi-26 Ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki
Yağmur Yaşar Fırat, Betül Çiçek

16.30 - 16.40 Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu, Uyku Bozukluğu, Depresyon Ve Beden Kütle İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi
Emine Yassıbaş, Gülşah Şahin

Üniversite Öğrencilerinin Öğün Atlama Durumunun Ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi
Biriz Çakır, Çiler Özenir, Merve Ekici, Sevinç Eşer Durmaz, Fatma Nişancı Kılınç

16.40 - 16.50

Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumları İle Aşırı Besin İsteği, Dürtüsellik Ve Benlik Saygısı Durumlarının İlişkisinin İncelenmesi
Ceren Şarahman, Mehtap Akçil Ok

Süt Ürünleri Tüketimi İle Antropometrik Göstergeler Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
Nazlı Nur Aslan Çin, Ayşe Özfer Özçelik

16.50 - 17.00

Adölesanlarda Yeme Bağımlılığı Ve Psikolojik Sorunlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Murat Urhan, Rana Nagihan Akder

Adolesanların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Betül Ulu, Nurcan Yabancı Ayhan

17.00 - 17.10

20-35 Yaş Arası Bireylerin Fonksiyonel Besinlere Karşı Tutumu
Özge Esgin, Ayşe Özfer Özçelik

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu'nda Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışların Belirlenmesi
Kamile Yücel, Mehtap Yücel

17.10 - 17.20

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Diyetle Omega-3 Ve Omega-6 Yağ Asitleri Alımlarının Ve Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Elif Çelik, Gamze Akbulut, Nuray Bozkurt

 

17.20 - 17.30

Yüksek Proteinli Diyetler ve Ağırlık Kaybı
Burcu Dicle Çetiner, Ezgi Karataş

 

12 Ekim 2019, Cumartesi
  Salon A
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aslı Uçar, Doç. Dr. Yahya Özdoğan

Salon B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nazan Aktaş, Dr. Volkan Yılmaz

10:45 - 10.55

Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığı Ve Çikolata Tüketim Durumunun Değerlendirilmesi
Tuğba Küçükkasap Cömert, Kübra Tel Adıgüzel

Ergenlerde Fazla Ağırlıklı Olma Sıklığı, Sirkadiyen Ritmin Ve Gıda Bağımlılığının Fazla Ağırlıklı Olmaya Etkisi
Ceren Akanalçı, Reci Meseri

 

10.55 - 11.05

Temporomandibular Disfonksiyonlu Kadınlarda Vücut Kompozisyonu Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Eda Parlak, Betül Gülşen Atalay, Serkan Taş, Besime Ahu Kaynak

Kronik Böbrek Hastalığı Olan Yetişkinlerde Protein Alımı İle Renal Fonksiyon Arasındaki İlişki
Sümeyye Güzel, Alev Keser, Özlem Muşlu, Şebnem Karakan, Beyza Algül Durak

11.05 - 11.15

Yetişkin Bireylerde Cinsiyet Ve Eğitim Durumu Ortorektik Eğilimi Etkiler Mi?
Ayşegül Karaçallı, Makbule Gezmen Karadağ, Hilal Yıldıran, Feray Gençer Bingöl

Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Görülme Durumu Ve Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi
Meryem Elif ÖZTÜRK, Nurcan  YABANCI AYHAN, Gülsinem ARKAÇ, Berra Betül YAZGAN, Esra ÖĞMEN, Fatma Cemre SÜRECEK

11.15 - 11.25

Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Açlık İle Vücut Ağırlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Can Selim Yılmaz, Hilal Çalışkan, Beril Köse, Esen Yeşil, Merve Özdemir

Obez Ratlarda Probiyotik Kullanımının Chemerin Adipokini Ve Metabolik Sendrom Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Menşure Nur Çelik, Mehrtap Ünlü Söğüt

11.25 - 11.35

Tabak Renginin Besin Algısına Etkisi
Müge Yılmaz, Merve Çapaş

Bir Diyetisyen Odasındaki Psikolojik Süreçlerin Ağırlık Kaybına Katkısı ve Biyokimyasal Değerler 
Funda Göçer Tuzgöl

11.35 - 11.45

Yetişkinlerde Boyun Çevresi İle Metabolik Sendrom Ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri İlişkisinin Değerlendirilmesi
Sevil Karahan Yılmaz, Filiz Yangılar, Nazife Yılmaz, Mihrican Kaçar, Fatih Özçiçek

Tip 1 Diyabetli Çocuk Ve Adölesanlarda Hipoglisemi Korkusu Ve Beslenme İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Neşe Kaya, Hilal Toklu

11.45 - 11.55

Yetişkin Bireylerde Sağlıklı Yeme İndeksi-2015 (Heı-2015) İle Akdeniz Diyeti Uyumunun Değerlendirilmesi: Türkiye-İç Anadolu Bölgesi Örneği
Özge Esgin, Nazlı Nur Aslan Çin, Ayşe Özfer Özçelik

Metabolik Sendromlu Hastalarda Serum Nesfatin-1 Düzeyi İle Beslenme Durumları Ve Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tuba Tekin, Betül Çiçek, Nurefşankonyalıgil , İnayet Güntürk, Cevat Yazıcı, Züleyha Karaca, Meltem Ünlüsavuran

11.55 - 12.05

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Bel/Boy Oranı İle İnsülin Direnci Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Elif Çelik, Gamze Akbulut, Nuray Bozkurt

Multipl Skleroz Hastalarında Obezite Klinik Seyri Etkiler Mi?
Zeynep Uzdil, Seda Kaya, Pınar Sökülmez Kaya, Murat Terzi

12.05 - 12.15

Elektif Koroner Arter Bypass Cerrahisi Geçiren Diyabetik Hastaların Klinik Sonuçları
Hasan Hakan Atalay

Yaşlılarda Adipozite Ve Kemik Sağlığı Arasındaki İlişkiler
Gamze Yurtdaş, Fiona C Malcomson, Stella Breininger, Khalil Elgendy, Al Joel, Rmtk Ranathunga, David Michael Bradburn, Laura C. Greaves, John C. Mathers

12.15 - 12.25

Kalsiyum Mineralinin Obezite Üzerine Etkisi
Nazlı Batar

 

  Salon A
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nilüfer Acar Tek, Doç. Dr. Meltem Soylu

Salon B
Oturum Başkanları: Dr. Dyt. Meral Mercanlıgil, Dr. Öğr. Gör. Emine Yassıbaş

15.00 - 15.10

Kadın Tüketicilerde Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları Ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki
Fatma Gül, Derya Dikmen

Huzurevinde Ve Evde Kalan Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Çağdaş Salih Meriç, Hacı Ömer Yılmaz, Nurcan Yabancı Ayhan

15.10 - 15.20

Tip 2 Diyabetik Bireylerde Serum Visfatin İle Biyokimyasal Parametreler Ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Nurefşan Konyalıgil, Betül Çiçek, Tuba Tekin, İnayet Güntürk, Cevat Yazıcı, Züleyha Özdamar Karaca, Meltem Ünlüsavuran

Üniversite Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Uyumları Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yasemin Tuğba Öğünç, Cansu Işık

15.20 - 15.30

Okul Çağı Çocuklarında Yeme Bağımlılığı Hakkında Verilen Eğitimle Davranışlarındaki Sağlıklı Değişimin Değerlendirilmesi
Selin Soz, Tuba Kayan Tapan

Yetişkin Bireylerin Sosyal Medya Üzerinden Detoks Diyeti Uygulama Durumu
Feray Gençer Bingöl, Hilal Yıldıran, Makbule Gezmen Karadağ, Ayşegül Karaçallı 

15.30 - 15.40

Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Ve Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Emine Kurtbeyoğlu, Neşe Kaya

Ebeveyn Besleme Tutum Ve Davranışlarının, Çocuk Beslenme Durumuna Etkilerinin Saptanması
Çağlar Akçalı, Şemsi Gül Yılmaz, Aslı Uçar

15.40 - 15.50

Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birimine Başvuran Kadınlarda Anemi Ve Obezite İlişkisi
Seyit Ramazan Karadoğan, Eren Canbolat, Funda Pınar Çakıroğlu

Adölesanlarda Uyku Kalitesi, Beden Kütle İndeksi Ve Cinsiyet İlişkisi
Gülperi Demir, Emine Meltem Işıldak

15.50 - 16.00

Lise Ve Üniversite Öğrencilerinin Ev Dışında Ana Öğün Tüketimlerine Ve Bazı Antropometrik Ölçümlerine Göre Akdeniz Diyet Uyumları
Aylin Bayındır Gümüş, Hülya Yardımcı

Kardiyovasküler Hastalığı Olan Diyabetli Erişkin Erkeklerde Sağlık Profilinin İncelenmesi
Gökcen Doğan, Ahmet Can Duru, Muteber Laçin, Ezgi Ergül, Nurcan Yabancı Ayhan

16.00 - 16.10

Uyku Kalitesi İle Tip 2 Diyabet Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Esra Tunçer, Alev Keser, İmge Gün, Elif Koçyiğit, Melek Yılmaz

Obez Kadınlardaki D Vitamini Eksikliğinin Değerlendirilmesi
Ayşe Nur Kahve, Nurcan Yabancı Ayhan

16.10 - 16.20

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Farkındalık Durumunun Belirlenmesi
Fatma Nişancı Kılınç, Biriz Çakır, Çiler Özenir, Merve Ekici, Sevinç Eşer Durmaz

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Yeme Davranış Bozuklukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatma Tayhan Kartal, Nurcan Yabancı Ayhan

16.20 - 16.30

Polikistik Over Sendromlu Kadınların Akdeniz Diyeti Uyumları, Antropometrik Ölçümleri Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Emine Kurtbeyoğlu, Nurefşan Konyalıgil, Tutku Atuk, Fatma Özdemir, Neşe Kaya

Kadın Akademisyenlerin Yeme Davranışının Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Ön Çalışma
Burcu Uslu, Burcu Ateş Özcan, Begüm Okudan, Müveddet Emel Alphan

16.30 - 16.40

Yaşlılarda Protein Alımı, Günlük Yaşam Aktivite Düzeyleri Ve Beslenme Durumlarının İlişkisi
Gökcen Doğan, Nilay Baydan, Cansu Özçelik, Dilek Özmen, Nurcan Yabancı Ayhan

Fenilketonürili Bireylerin Düşük Proteinli Ürün Tüketimleri Ve Bu Ürünler Hakkındaki Bilgi Ve Görüşleri
Merve İlhan, Burcu Bolat, Yaren Koşar, Nurcan Yabancı Ayhan

16.40 - 16.50

 

Gaziantep İlinde Çocuk Şenliğine Katılan 5-9 Yaş Arası Okul Dönemi Çocukların Boy Ve Ağırlıklarının Değerlendirilmesi
Saadet Ozen, Meltem Demirci

16.50 - 17.00

Karbonhidrat Diyet Skoru Metabolik Sendrom İle İlişkili Midir?
Neslihan Arslan, Özge Mengi Çelik, Betül Kocaadam, Eda Köksal

Sıçanlarda Farklı Karbonhidrat Örüntüsüne Sahip Diyetlerin Davranış Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Zeynep Parlak Özer, Mendane Saka, Davut Sinan Kaplan

17.00 - 17.10

Üniversite Öğrencilerinin Kafein Tüketimi Ve Yoksunluk Belirtileri
Hacı Ömer Yılmaz, Çağdaş Salih Meriç, Nurcan Yabancı Ayhan

Yetişkin Kadınlarda Süt Tüketimi Ve Diyet Kalsiyum Alımı Ve Obezite Riski Arasında İlişki Var Mıdır?Gamze Yurtdaş, Gamze Akbulut

17.10 - 17.20

Çocuklarda Şeker Tüketimi Ve Diyet Yeterliliği İlişkisi
Betül Kocaadam, Neslihan Arslan, Eda Köksal

Adölesanlarda Besin Tercihleri Ve Abdominal Obezite
Sevde Kahraman, Meltem Soylu, Fatma Çelik

17.20 - 17.30

Üniversite Öğrencilerinin Obezite Ön Yargılarının Belirlenmesi
Tuba Aydın, Zübeyde Ezgi Özgen, Buket Gönen, Diler Aydın, Uğur Günşen

Yetişkin Bireylerde Obezite, Duygusal Yeme Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sevil Karahan Yılmaz, Filiz Yangılar, Nazife Yılmaz, Mihrican Kaçar, Fatih Özçiçek